ی, 06/05/1402 - 14:08 مدیر سایت

🔰کتابت و جمع نویسی قرآن کریم در فرهنگسرای بزرگ شهرکرد، اداره فرهنگ ارشاد اسلامی بروجن و شلمزار توسط انجمن خوشنویسان سازمان بسیج هنرمندان استان چهارمحال و بختیاری و حضور هنرمندان در رویداد

تصویر