ی, 10/25/1401 - 07:28 مدیر سایت

دبیرخانه ملی فرهنگی هنری قرض‌الحسنه مهر ایران ورکشاپ نقاشی برگزار می کند.

تصویر

به گزارش خبرگزاری سایت بسیج هنرمندان؛ دبیرخانه ملی فرهنگی هنری قرض‌الحسنه مهر ایران ورکشاپ نقاشی با موضوع رویش مهر را چهارشنبه ۵بهمن برگزار می‌کند.

مهلت ثبت نام تا1401/10/30 می باشد.