ش, 09/19/1401 - 11:18 مدیر سایت

پیام تسلیت انجمن موسیقی بسیج هنرمندان

تصویر

بنامِ نامیِ آفریدگار

با نهایتِ تاسف مطلع شدیم، پس ازیک دوره بیماریِ طاقت فرسا، عزیز گرامی و هنرمند ارجمندِ ارزشمند "صدای انقلاب"؛ جناب استاد دکتر اسفندیار قره باغی، آسمانی شد.

انجمن موسیقی بسیج هنرمندان، ازطرفِ شورای عالی موسیقیِ خود، استادان، هنرمندان و مسئولان سازمان بسیج هنرمندان، فقدان یار دیرین خود را به خانواده‌ی گرامی ایشان و به عموم علاقه‌مندان عرصه‌ی موسقی، صمیمانه تسلیت عرض می‌کند. باشد که همواره هنرمندان ارزشمندِ دیارمان را پشتیبان بوده؛ فراموششان نکنیم..

روح بزرگِ اسفندیار قره باغی شاد.
آمین