چ, 08/11/1401 - 12:26 مدیر سایت

مصاحبه شاعر و نویسنده مازندرانی؛ سیامک مدانلو جویباری

تصویر

در تحلیل وقایع اخیر در کشور با بیان اینکه 2 نگاه حاکم یا بهتر بگویم 2 برداشت در فضای فعلی کشور وجود دارد: این 2 برداشت شامل روایت اعتراضات همه‌گیر و روایت اغتشاشات خارجی است که هر دو رویکرد تلاش می‌کنند تا واقعیت را مطابق با برداشت خود، روایت کنند.

روایت اعتراضات همه‌گیر، طوری القا می‌کند که گویی میلیون‌ها نفر در سراسر کشور در حال راهپیمایی و تظاهرات هستند و همه چیز بحرانی است. شایعات عجیب و غریبی هم که در این فضا ساخته می‌شود را این روزها کم ندیده‌ایم. برای مثال فلان مسئول مملکت پول را از حساب‌های خارجی‌اش جابه‌جا کرده یا هر روز 50 الی 100 نفر از مسئولین و خانواده‌هایشان در حال خروج از کشور هستند. تصویری در این رویکرد ساخته می‌شود که شباهتی به واقعیت خیابان‌ها در ایران ندارد و بیشتر مخلوق اذهان طراحان آن است.

روایت اغتشاشات خارجی هم بنا بر انتساب تمام اتفاقات 40 روز اخیر به عناصر اطلاعاتی و امنیتی خارجی ساخته شده است. در این روایت هم شاکلة اصلی این است که ما با یک پروژه خارجی مواجه هستیم و اگر تعداد اندکی از جوانان هم در این فضا وجود دارند به خاطر فریب خوردن است.