چ, 08/11/1401 - 12:23 مدیر سایت

مصاحبه خواننده ارزشی هنرمند مازندرانی؛ سجاد علیجانی

تصویر

هنرمندی که در نگاه، رویکرد، ذائقه و کنش جامعه مؤثر است باید اهل دانش و اندیشه باشد. هنرمندان در چالش‌ اجتماعی با انتخاب درست، تحلیل دقیق و انتخاب رفتار درست و آگاهانه می‌توانند واکنش‌های مخاطبان را کنترل کنند.

هم چنین این خواننده خاطر نشان کرد:

جمهوری اسلامی ایران همیشه با گوش‌ شنوا به درخواست‌های تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌آمیز گوش داده است. مقام‌ها باید به درخواست‌های مشروع مردم پاسخ دهند اما طبیعی است که وقتی اغتشاشات، خرابکاری و حملات به مراکز دولتی و تخریب اموال مردم انجام شود، نیروهای امنیتی و پلیس موظف هستند که برخورد کنند که طبیعتا در این برخوردها ممکن است که اتفاق‌هایی هم بیافتد

متاسفانه تحلیل‌هایی که در خارج از کشور درباره ایران می‌شود، همیشه تحلیل‌های درستی نیست. ما سوابق خوبی را نداریم و مردم ما خاطرات خوشی از تحلیل‌هایی که در خارج از کشور می‌شود، ندارند اما جمهوری اسلامی ایران همیشه آماده بوده است که اسناد و مدارک لازم را درباره اقداماتی انجام شده را ارائه بدهد، اقداماتی که در چارچوب قانون و مقررات داخلی کشور صورت داده است