ی, 08/08/1401 - 08:17 مدیر سایت

مصاحبه بانوی هنرمند و ناشر لرستانی؛ سهیمه اسدزاده

تصویر

⚜ هنرمندی که در نگاه، رویکرد، ذائقه و کنش جامعه مؤثر است باید اهل دانش و اندیشه باشد.

⚜ هنرمندان در چالش‌های اجتماعی با انتخاب درست، تحلیل دقیق و انتخاب رفتار درست و آگاهانه می‌توانند واکنش‌های مخاطبان را کنترل کنند.

⚜هنر برجسته‌ترین ابزار برای انتقال عمیق اصول معرفتی به همه نسل‌ها و طبقه‌های اجتماعی است و این توانایی را دارد که مفاهیم و موضوعات انتزاعی را در قالب ملموس، محسوس و صمیمانه و با زبان زیبایی شناختی و مورد اعتماد به گروه‌های مختلف مردم منتقل کند.

⚜گاهی اوقات در مسیر کنش‌ها و رویدادهای اجتماعی، شرایط ویژه و موقعیت‌هایی خاص پیش می‌آید که در اثر یک رویداد مقطعی مشخص و شاید پیش بینی ‌نشده ایجاد آشفتگی و تعارض اجتماعی به همراه داشته باشد. در چنین مواقعی نقش هنرمندان در آگاهی بخشی به جامعه به مراتب مهم تر و در اولویت است؛ زیرا در چالش‌های مقطعی، زمان بسیار فشرده و محدود است، در اثر ضعف آگاهی مقطعی حس اعتماد عمومی دچار ضعف می‌شود، نوع کنش مردم احساسی است و استدلال‌های منطقی مستقیم را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد.

#ایران_قوی
#سلبریتی_متعهد
#همه_زیر_یک_پرچم