د, 07/04/1401 - 10:00 مدیر سایت

سلبریتی متعهد

تصویر

توران قربانی صادق؛ داستان نویس حوزه ی دفاع مقدس و شاعر معاصر که بسیاری از نویسندگان و شعرای استان اردبیل از او به عنوان پیشکسوتی در عرصه ادبیات معاصر این استان یاد می کنند، در خصوص حوادث اخیر با خبرنگار سایت بسیج هنرمندان مصحبه کرد و گفت:

به عنوان نگارنده حوادث جنگ و خاطرات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس آسایش و آرامش ایران امروز را مدیون خون شهدا می دانم. نباید اجازه بدهیم این حق پایمال شود. به بلوغ فرهنگی مان فکر کنیم .

#سلبریتی_متعهد
#مدیون_شهیدانیم
#همه_زیر_یک_پرچم