چ, 04/01/1401 - 18:18 مدیر سایت

سربازان فرهنگی غرب و دارندگان گرین کارت ها، نمی توانند قداست بازیگران صحنه ی دفاع از ارزش های انسانی را تحریف و تخریب نمایند.

تصویر

بسم الله الرحمن الرحیم 

جایگاه والا و ممتاز فرهنگ جهاد و دفاع مقدس آنچنان مستحکم و خلل ناپذیر است که اقدام هیچ جریانی نمی تواند خدشه ای بر آن وارد کند. دیروز سلطنت طلبان و امروز سربازان فرهنگی غرب و دارندگان گرین کارتها؛ هیچ کدام نتوانستند و نمی توانند قداست بازیگران صحنه دفاع از ارزش های انسانی را تخریب نمایند.

دفاعی که مختصات آن صیانت از ناموس مردم و میهن و هدف آن حفظ اعتبار و شرف اسلام و ایران بود.

زیبایی این رشادت ها و این جانفشانی هر چند هنوز در سینه شاهدان عینی آن ناگفته باقی مانده است، لیکن قطره ای از این دریا در آثار هنرمندان و نویسندگان متجلی است و مجال تحریف و تخریب جریان های ارزشی انقلاب را به بدخواهان نخواهد داد.

کدام چشمی ست که سبقت جوانان ایرانی را در استقبال از شهادت و گذشتن از زیبایی های دنیا ببیند و چشم بر دهان یاوه گویان بدوزد؟

کدام گوشی ست که زمزمه مناجات عاشقان حق را در دوکوهه، طلاییه و خونین شهر قهرمان و زیر یورش تانک های بعثی بشنود و گوش به آهنگ مدعیان بی فرهنگ باشد؟ آری ... بازیگران صحنه اعجاز ایثار و مقاومت کجا و بازیچه های دست پرورده بی هویت کجا؟

امروز، جریان سخیف me too که از آغاز بر مدار خواسته ی دشمنان این آب و خاک و خلاف شئون انسانی و اجتماعی جوشیده است؛ انگشت اتهام خود را بی پروا به سوی پاکترین و مظلوم ترین جریان ارزشی این سرزمین، یعنی هشت سال دفاع مقدس گرفته است و در نهایت ذلت در باتلاق بی هویتی و بی خردی خویش، دست و پا میزند.

این اتهام، باری ست به دوش هنرمندان متعهد و غیور که همت خویش را در معرفی هر چه تمام تر تاریخ جنگ و دفاع مقدس به جهانیان به کار گیرند.

بانوان متعهد و دغدغه مند ایران اسلامی، ضمن ابراز تاسف از بروز چنین رخدادی، مراتب همدردی خود را با خانواده های معظم و معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران اعلام میدارد و حامیان و مروجان این جریان سخیف که از سوی سردمداران غربی خود هدایت می شوند را محکوم می نماید.

با امید به اعتلای فرهنگ و هنر ایران اسلامی

جمعی از بانوان هنرمند بسیجی و تشکل های همسو با ارزش های انقلاب اسلامی.