چهارشنبه, 07/07/1400 - 12:51 khsh-admin

شعرخوانی مدیر کانون بسیج هنرمندان بجنورد در ویژه برنامه هفته دفاع شبکه اترک

به مناسبت هفته دفاع مقدس هنرمندان بسیجی شاعر حضوری پررنگ در ویژه برنامه های سیمای استانی اترک جهت اجرا و قرائت شعر داشتند

همچنین مدیر محترم کانون بسیج هنرمندان بجنورد سرگرد پاسدار محمدجواد باقری که خود از شعراء آئینی می باشند در ویژه برنامه پنجم مهرماه به قرائت شعر درخصوص شهدای غواص نمودند