نشست هم افزایی مسئولین بسیج هنرمندان سراسر کشور

پنجشنبه, 08/13/1400 - 08:57

نشست هم افزایی مسئولین بسیج هنرمندان سراسر کشور چهارشنبه 12آبان ماه 1400 در محل سالن جلسات ساختمان اقشار برگزار گردید.