پنجشنبه, 06/11/1400 - 22:59 zanjan-admin

جشنواره سراسری فیلم نگاتیو سرخ در زنجان برگزار می شود

مهلت ارسال آثار به جشنواره سراسری فیلم نگاتیو سرخ تا ۱۹ شهریور ماه تمدید شد.