چهارشنبه, 12/06/1399 - 23:33 ghom-admin

جامه دران کعبه


▫️جامه دران کعبه

▫️سروده هنرمندبسیجی
بسیج هنرمندان استان قم 
▫️سیدرضا حاجی حسینی

جامه دران چون کعبه شد از شادمانی
زانکه قدم زدبرزمین مردی جهانی

آن پادشاهی آمده کز مقدم او
مردانگی از مقدمش یابد جوانی

صدحاتم طایی غلامش ازکرامت
گویی که نامش بهرخضراست زندگانی

کعبه زخوشحالی ازاین مولود زیبا
کردی دهن بازونمود آوازه خوانی

که ای مردم عالم همه باهوش باشید
شاهی قدم زداز تبار آسمانی

اوآمده تا دفتر مردی کند باز
ازنسل اوآیدشهی صاحب زمانی

شاکربود ازجان غلام درگه  او
باشد غلامی درش صاحبقرانی


#امام_علی_علیه_السلام 
#بسیج_هنرمندان_قم
#هنرنامه_قم