شنبه, 08/15/1400 - 22:05

کانون هنرمندان ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان جهرم استان فارس در نهمین جشنواره مالک اشتر، در عملکرد سال ۱۳۹۹ مفتخر کسب عنوان موفق ترین رده شدند.