پنجشنبه, 05/14/1400 - 01:12

بمناسبت عید سعید غدیرخم؛ از سه تن از اعضای سید و سادات کانون بسیج هنرمندان ارومیه تقدیر بعمل آمد

خانم سید فاطمی

سید سیامک سیامی

سیده مهدیه ذبیحی